contoh surat permohonan pinjaman modal dari bank - WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN

contoh surat permohonan pinjaman modal dari bank


..................................................
Nomor            :
Lampiran       : 1 (Satu) Berkas                                                      Kepada Yth,
Prihal             : Permohonan Pinjaman Modal                          Bapak Kepala BRI Unit ..........
                                                                                                            di-
                                                                                                                 .........................

Dengan Hormat,

Perkenankanlah saya mengajukan permohonan Pinjaman Modal Usaha dari Bank BRI Unit .................. sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Yang mana sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1.    Photo Copy KTP yang berlaku
2.    Photo Copy Kartu Keluarga (KK)
3.    Pas Photo suami istri
4.    Surat keterangan usaha dari Kepala Kampung
5.    Jaminan (Sertifikat)

Demikian permohonan ini saya buat atas perhatian Bapak, saya ucapkan  terima kasih.Hormat Saya...........................................

0 Response to "contoh surat permohonan pinjaman modal dari bank"

Post a Comment