contoh surat kuasa pajak motor - WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN

contoh surat kuasa pajak motor


SURAT KUASA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama              
NIK                
TGL                
Pekerjaan        
Alamat            
                          

           

Dengan ini memberi kuasa kepada :


Nama              
NIK                 
TGL                 : 
Pekerjaan        
Alamat            
                          


Untuk pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua atas nama ................................dengan data sebagai berikut:

Nomor polisi                : 
Merk/Tipe                   
Warna                         
Nomor Rangka           
Nomor Mesin              
Nomor BPKB             


Demikian surat kuasa ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                                                                           ..............................................
                    Yang Menerima Kuasa                                         Yang Memberi Kuasa


                       ..............................                                              ..............................

Mengetahui,
Kepala Kampung ......................
.........................................

0 Response to "contoh surat kuasa pajak motor"

Post a Comment