contoh surat keterangan kelahiran - WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN

contoh surat keterangan kelahiran

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung ..............................Kecamatan ............................ Kabupaten .......................... menerangkan bahwa di Kampung Mulya Jaya telah lahir:

Nama                           :
Tempat Tgl. Lahir       : 
Agama                         : 
Pekerjaan                     : 
Alamat                        : 1
                                      
Anak kandung Pertama dari perkawinan yang syah antara seorang laki-laki/Ayah;

Nama                           : 
NIK                             : 
Tempat Tgl. Lahir      
Agama                         : 
Pekerjaan                     :
Alamat                        : 
                                      

Dengan seorang perempuan/Ibu:

Nama                           : 
NIK                             : 
Tempat Tgl. Lahir      
Agama                         : 
Pekerjaan                    
Alamat                         : 
                                      

Demikian Surat Keterangan Kelahiran ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk diketahui serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

......................................

Kepala Kampung .............................
.............................................

0 Response to "contoh surat keterangan kelahiran "

Post a Comment