contoh surat keterangan ahli waris haji

Untuk Memudahkan Pencarian Dokumen Pendidikan Gunakan Filtur Pencarian di Bawah ini

contoh surat keterangan ahli waris haji


DESA/KELURAHAN          
KECAMATAN                     
KABUPATEN                      
 

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
(SURAT KUASA KHUSUS)


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                               
Tempat Tgl. Lahir           
Pekerjaan                         
Jenis Kelamin                  
Alamat                            
                                           

Dengan ini menyatakan memberi kuasa khusus kepada:

Nama                               
Tempat Tgl. Lahir           
Pekerjaan                         
Jenis Kelamin                  
Alamat                            
  
Hubungan Keluarga         : Anak Kandung

Untuk mengurus dan menerima hak-hak saya dan selanjutnya menyerahkan kepada semua ahli waris saya, jika ternyata saya tidak kembali/meninggal dunia dalam menunaikan ibadah  haji pada musim haji tahun ................. H/............... M.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat serta tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Demikian agar yang berkepentingan memakluminya.

                                                                                            .......................................................
              Yang Menerima Kuasa,                                                      Pemberi Kuasa
                                                                                               (Yang Membuat Pernyataan)


      Matrai
Rp. 6.000
 
 
                      ...........................                                                      .............................

                                
                       Mengetahui,                                                                 Mengetahui,
              Camat ..............................                                   Nomor: …………...........……………
                                                                                                       Lurah/Kepala Desa

                   .............................                                                     ...........................................
             NIP. ...................................
Posted by SahrulParawie
WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN Updated at: 4/21/2018 05:44:00 AM

No comments :

Post a Comment