contoh sk pembina pramuka

Untuk Memudahkan Pencarian Dokumen Pendidikan Gunakan Filtur Pencarian di Bawah ini

contoh sk pembina pramuka


SURAT KEPUTUSAN KEPALA MA ...........................
NOMOR :..............................................

TENTANG
PEMBINA GERAKAN PRAMUKA
GUGUS DEPAN MA ................................

KEPALA MA ............................
KECAMATAN ...................... KABUPATEN ......................


Menimbang
:
Bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan dan keberanian serta  meningkatkan Mutu Pendidikan MA ............ Kampung Gunung Sari   melalui Gerakan Pramuka. Maka perlu menunjuk pembina putra dan putri pramuka Penegak di lingkungan MA ..............................
b
Mengingat
:
1.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003;
2.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2010; Tentang Gerakan Pramuka;
3.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 Tentang Gerakan pramuka;
4.     Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga gerakan Pramuka MA ..............tahun 2015.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Pertama
:
Sebagai Pembina Putra dan Putri Gerakan Pramuka Penegak Dilingkungan MA ................ Menunjuk Saudara .................................
Kedua
:
Pembina yang telah ditunjuk dan dianggap mampu, agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
Ketiga
:
Masing-masing melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Madrasah;
Keempat
:
Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS);
Kelima
:
Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keenam
:
Surat keputusan ini berlaku sejak surat ditetapkan.


Ditetapkan di : .............................
Pada Tanggal : ............................
Kepala Sekolah

......................................
Posted by SahrulParawie
WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN Updated at: 4/21/2018 05:23:00 AM

No comments :

Post a Comment