BIOGRAFI RADEN TUMENGGUNG WIRANATAKUSUMAH - WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN

BIOGRAFI RADEN TUMENGGUNG WIRANATAKUSUMAH


Raden Tumenggung Wiranatakusumah V atau Dalem Haji adalah putra tunggal dari Raden Adipati Kusumadilaga (Bupati Bandung Periode 1874 - 1893) dilahirkan pada tanggal 23 November 1888 ditinggal ayahnya pada usia 5 tahun. Nama kecilnya adalah Muharam.
Pelantikan Wiranatakusuma V pada 12 April 1920 itu mendapat perhatian besar, Seluruh Bupati di Priangan hadir bersama aparat sipil dan militer lainnya, pelantikan itu adalah pidato pertama Wiranatakoesoema. Antara lain ia menuturkan,
"supaya pibisaeun nyumponan kana sumpahna, jeung instruksina nu jadi bupati, taya lian ngan kajaba ti sarerea bae, kudu pada boga rasa jadi bupati lain rasa dina nanpa kauntungan atawa dina boga kakawasaanana, tetapi dina rasa kani'matan buahna kaadilan. Lamun rasa anu kitu dipiboga ku sarerea, tangtu ieu Kabupaten Bandung, moal salah deui pinanggih jeng kasalametan, hurip nagri waras rayat. Cicingna kaadilan nu jadi bupati, lain dina prak-prakan pikeun gunana 2-3 jalma, tetapi kaperluanana tina jalma nu leuwih loba, nu kudu dituturkeun."
Pada usia 24 tahun Raden Tumenggung Wiranatakusumah V sudah dapat menjalankan pemerintahan Kabupaten Bandung, karena prestasi kerjanya, ia sangat dekat dengan rakyat dan memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Setelah lulus dari sekolah Belanda, ia meneruskan ke Sekolah Menak. Dan lulus dari H.B.S. Koning Willem III School te Batavia tahun 1910. Ia kursus berbagai bahasa di antaranya Bahasa Inggris, Jerman, Perancis. dan pada tahun 1928 ia menuntut ilmu ke Nederland dibidang Ilmu Koperasi Tani.
Sebelum menjabat Bupati Kabupaten Bandung jabatannya adalah :
1.   Tahun 1910 menjadi Juru Tulis camat Tanjungsari
2.   Tahun 1911 menjadi Mantri Pulisi di Sukabumi
3.   Tahun 1912 menjadi Camat di Tasikmalaya
4.   Tahun 1912 menjadi Bupati Cianjur
Pada saat Ziarah ke Mekkah mendapat penghargaan Bintang Istiqlal Klas I dari Raja Arab. Kemampuannya yang mendalam dalam keislaman membuat dibanggakan. Saat berkhotbah di Mesjid dan pulang pendopo, rakyat beriringan menyertainya. Hingga saat ini, sangat jarang pejabat yang menguasai kebudayaan Sunda sekaligus mendalam pemahaman keagamaannya, sehingga dianggap pantas untuk berkhotbah. Dari kemampuan yang istimewa inilah disebut menak-santri.
Banyak kebijakan-kebijakannya untuk mensejahterakan rakyat di antaranya membuat peraturan keluar - masuk uang Desa, mendirikan Koperasi di Kabupaten Bandung, memajukan pendidikan Islam, dan juga membuat buku karyanya di antaranya : Riwayat Kanjeng Nabi Muhamad SAW. Terbitan Islam Studieclub-Bandungperti judulnya, buku ini berisi riwayat Nabi Muhamad SAW. Buku ini menjadi sangat menarik lantaran menghadirkan nuansa Sunda dalam perjalanan Nabi Muhamad SAW. pada tahun 1941 SeTafsir Surat Al-Baqarah, Islamitishe Democratie dll.
Sulit sekali menemukan sosok pemimpin yang sempurna layaknya Wiranatakoesoema V selain menjadi Ambtenaar yang disegani, ia adalah Menteri Dalam Negeri pertama Republik Indonesia yang begitu dicintai rakyatnya. Dan dengan Kinerja yang jumawa ia persembahkan bagi rakyatnya.[1] Sumber : Penelusuran Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 1846 - 2010
Keluarga
Raden Aria Adipati Wiranatakoesoemah V putra dari Kanjeng Raden Adipati Kusumahdilaga saudara Raden Aria Adipati Wiranatakusuma IV cucu Raden Aria Adipati Wiranatakusuma III

Isri-istri :
1.   NRA. Inda Admini / Yoyo .
2.   RA. Soehanah .
3.   RA. Hj. Syarifah Nawawi
4.   NRA. Oekon Sangkaningrat Soeriadihardja
5.   RA. Siti Aisyah
6.   RA. Rohanah J.
RA. Euis Koeraesin


Putra-putra :
Putra-putra Wiranatakusumah V pada saat mengenang wafatnya Wiranatakusumah V
1.   R. Tmg. Male Wiranatakusumah (Wiranatakoesoema VI)
2.   RA. Amalia Wiranatakusumah
3.   RA. Madeleine Wiranatakusumah
4.   R. Marjoenani Wiranatakoesoemah
5.   RA. Martini Wiranatakusumah
6.   R.H. Brigjen Pol Muharam Wiranatakusumah
7.   Rd. Mohamad Sjarif Wiranatakusumah
8.   RA. Hj Nelly Wiranatakusumah
9.   Nr. Minarsih Wiranatakusumah
10. Letjen TNI Rd Achmad Wiranatakusumah
11. R. Mochammad Memed Wiranatakusumah
12. R. Abbas Wiranatakusumah
13. RA.Dion Rajaningrat Wiranatakusumah
14. R Hidajat Wiranatakusumah
15. R.H. Mohammad Rachmat Wiranatakusumah
16. R. Muhyidin Wiranatakusumah
17. R. Rauf Achmad Mugni Wiranatakusumah
18. RA.Haniaty Wiranatakusumah
19. R. Arifin Wiranatakusumah
20. R. Otong Toyibin Wiranatakusumah
21. R. Achmad Halim Wiranatakusumah
22. RA. Leila K. Sarah Wiranatakusumah
23. RA. Soraya Wiranatakusumah

0 Response to "BIOGRAFI RADEN TUMENGGUNG WIRANATAKUSUMAH"

Post a Comment